Kontingent og priser

I tabellen herunder finder du alle gældende priser.

Priser for spil i hallen.

A-time i hallen mandag - torsdag. 07 - 14 og 20.30 - 24 fredag - søndag 18 - 24 80,- Leje af bane per fast booket time i vinteren
B-time i hallen mandag - fredag 14-16 og lørdag - søndag 07-10 og 16-18 120,- Leje af bane per fast booket time i vinteren
C-time i hallen mandag - torsdag 16-20.30, fredag, lørdag og søndag 16-18 150,- Leje af bane per fast booket time i vinteren
Enkeltkøb af banetime i hallen vinter (weekend) 100,- Perioden 1.oktober - 30. april
Enkeltkøb af 1½ banetime i hallen vinter (weekend) 150,- Perioden 1.oktober - 30. april
Enkeltkøb af banetime i hallen vinter (hverdage) 120,- Perioden 1.oktober - 30. april
Enkeltkøb af 1½ banetime i hallen vinter (hverdage) 180,- Perioden 1.oktober - 30. april
Enkeltkøb af banetime i hallen sommer 80,- Perioden 1. maj - 30. september
Enkeltkøb af 1½ banetime i hallen sommer 120,- Perioden 1. maj - 30. september
Medlem for spil med gæst per time 180,- Bookes af medlem på hjemmeside
GÆSTER enkeltkøb af banetime i hallen for min. 2 gæster 300,- Bookes og betales via hjemmeside

 

Priser i hallen for 32 faste bookinger i vinterperioden

1 time på A tider i 32 uger 2.560,- Bestilles hos sekretæren
1½ time på A tider i 32 uger 3.840,- Bestilles hos sekretæren
1 time på B tider i 32 uger 3.840,- Bestilles hos sekretæren
1½ time på B tider i 32 uger 5.760,- Bestilles hos sekretæren
1 time på C tider i 32 uger 4.800,- Bestilles hos sekretæren
1½ time på C tider i 32 uger 7.200,- Bestilles hos sekretæren
Hvad der er A, B, C timer finder du på de øverste rækker i tabellen    

 Priser for seniorer +24 år

SENIORMEDLEM (+24)    
Helårskontingent 1600,- perioden 01.03 - 28.02
Vinterkontingent / Sommerkontingent 1.000,- perioden 15.09 - 29.04 / perioden 01.05 - 30.09
Passivt medlem 100,- perioden 01.03 - 28.02    Al aktivitet og priser bliver beregnet som gæst
Nøgle til Engen og banelys på Nygårdsvej udendørs 50,- Depositum
Voksenintroduktion/Spil tennis nu 500,- 6 x træning 1½ time 
1 ketcher til ejendom ved indmeldelse
Seniortræning 1½ time ugentlig / sæson 900,- Prisen gælder for én sæson. Tre årlige sæsoner:
01.01 - 30.04
01.05 - 30.09
01.10 - 31.12
Drop in - i hallen per sæson 300,- 1.10. - 31.12. Køb via forside
Drop in - per gang i hallen 30,- Tilmelding via Kommende arrangementer
Drop in - for ikke-medlemmer i hallen 50,- Tilmelding via Kommende arrangementer
GÆSTER køb af enkelttime udendørsbane 200,- Bookes og betales via hjemmeside

 Priser for juniorer  -18 år og ungseniorer 18 - 24 år

Juniorkontingent - Helårs 650,- Gælder for perioden 01.03 - 28.02
Ungsenior kontingent - Helårs 1.000,- Gælder for perioden 01.03 - 28.02
Nøgle til Engen og banelys på Nygårdsvej udendørs 50,- Depositum
Juniortræning 1,5 time ugentligt per sæson 900,-

Prisen gælder for én sæson. Tre årlige sæsoner:
01.01 - 30.04
01.05 - 30.09
01.10 - 31.12

Ungseniortræning 1,5 time ugentligt per sæson 900,- Prisen gælder for én sæson. Tre årlige sæsoner:
01.01 - 30.04
01.05 - 30.09
01.10 - 31.12